PDA

Xem bản đầy đủ : Cùng bạn bè thăm chiến trường xưalixeta
20-06-2018, 10:37 AM
Ngày 4.6.2018- 11 cựu học sinh Trường cấp 3 Chí Linh niên khoá 1968-1971, cũng là 11 CCB các binh chủng BB, XT, TT, ĐC lên đường làm chuyến Phượt dọc chiều dài đất nước.
Gác lại mọi ưu tư, phiền muộn
Chúng tôi đi tới những miền xa
Ghi vào tim óc muôn cảnh sắc
Để thêm yêu một dải sơn hà!


https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34455669_433475957099526_4141773784010981376_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHYb7_sEcqLFwMF5nMm5lVf3lDi199j23-zfpoT67eaJgeg5HIudZwukha767TiJlR4b8ql0o4dzhe6OcfoS RzYHaMLTklAS-293e2QEhHqFw&oh=b82542bf79eccdcb4de8d898d7211884&oe=5BB420E5


https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34013652_433475963766192_3087685837731659776_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFChWt2JaT2W4R1qcuZ1pP4NMk9-xUfMVSVzm8XPGrQpK-woW8YFd1mBiaadLDzW06evkX9tOAS3jQ0V4v2K3nP6bou6GFhA ipR_TD5eMYu7w&oh=05f6e7054806ea4d65c3766166562515&oe=5BC0512F

lixeta
20-06-2018, 10:38 AM
Viếng 10 cô gái Đồng Lộc
Chùm vải quê dâng lên hồn trinh nữ
Lòng trung trinh còn mãi với thời gianhttps://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34343750_433583387088783_5499625658826883072_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGQJwc2ugdGIGWPuz0R15Kve-8lTPaomWSO4x5klV82qpfunDotXOHssDoMiprcvI12aeTIakYg AfW9hYBeEzxOdSsarPVphURapfBzBZXdOA&oh=1a9e4874ad57fe4883d72041f6b0678a&oe=5BBD4F3D
https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34366304_433583393755449_9029611424883671040_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGHJB5radiyPmB6J-v8wgt4YdOE7jOmqN4ysUiQ7CJJwxItKfcpi_rS5ulrDhLeXUzb qr5mWwHro9n6YrGRWmmmNx8V9Lt1M-CTAmeVVIMUMg&oh=4035deef49dc310115f19e65f9b0a298&oe=5BBCF4F9
https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34319901_433583440422111_2259678321304403968_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFbhF4hZveIsehEv7Tj8Skhk5g_1r8s9zJvaVnpA 3anPQwGDU1lRctLYd-LkWr6uNFopDpN7LxLqw7EPfSe6YPeB89uQqmTTi7559bB6c0AF g&oh=ae6a37c7656e528d77ee56bc7d5568a5&oe=5B9DB4D1
https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34504431_433583447088777_6753637443607461888_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGbS8otPZMlKX17EPHLeBt1AQGlkhzoXIBz0vUK8 eebdtfMJehZoIPCwtgRpMybPjsorWvqbHZ8_h05NHtqFAP2KuH 0mPJJXq_68t8JfJRslQ&oh=c4edb16faeead29a17d628402e66e91c&oe=5BB9A94F
https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34366331_433583490422106_5164533689077465088_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGFFWA-PWe8LylIsi1segcSf6Cm-9QcHe6bFclFt5YCKFXu-aWyCrJRns6fpB-4_LRd7L5KCak1G3KBuqaxXMgPAZfCmr_kWEy_z_OBnFAxzg&oh=8ae5c51693694d490082e60b9063353c&oe=5BBFEE55
https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34444411_433583497088772_464365941283618816_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeHK_7csiqhHEHfKT18o9I58Otagb9AJuZBIoyPPv erQDZwZ1aIK2PxuDhH_USx6GIJx7SGvtsGQDHGecLpM0-Na4O6ag9KGKpAdrtJ0Z4PjeQ&oh=c5dd15e271d5d5f8eea5fb7d9430cd6e&oe=5BA98A28
https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34347191_433583550422100_890870736535683072_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeHrrcD-zKJs_RExE_Osd0x9_qru0ib1u0z4-caRhnphvY5ctInTqtmR0EPnNs0-7h7Wo8f2KumkvflG4f_hDx7xEFdPc-NhJwxDyp9B5m-2xg&oh=9bb66d4e733b6b3a72cc7c04e101ab61&oe=5BBD88FB

lixeta
21-06-2018, 07:56 AM
Bên ven bờ Hiền Lương

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34483038_433923177054804_3367107807189925888_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH0ZJC1gILhVNhcSvcICWyCswwbsB811QrWIU-SSkqSTPrZxPWNJKWx_x2HkXgdz3oqtt7Os2ALKXFrddXVI7AMj rj8RdNOJyNHlNVW47x3Og&oh=313c6c80c3da6b153eeed886e7f54233&oe=5BB18400

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34560503_433923183721470_4762418157673512960_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGEbolpt1E_9o13Sly4mi6cj_zoo0QGg7TW5gzHI z7wosAUvaY82VLj5xPna9IF_VfXL8Ia-tdffphsYA7vYayQJp8IOvNk9hPH4yz7KF-IuA&oh=b8bbbd4bbb3e6e88fcc174125ab520bd&oe=5BEC465D

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34394507_433923220388133_5381671803745730560_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGmWxp0XprsEN6vXx5i1NFPqUrp3Yp3KSgyAWmd0 Xmwux2TdhHs6-IGHGKV5SGiyZPmv1TDZrR67_ncN4Ybq9kxQxv503jkvgph09tz 11-I5w&oh=a2d5d167b1cce095b4f22a8f44d9df3e&oe=5BA53378

lixeta
21-06-2018, 07:57 AM
Chào Quảng Trị anh hùng!

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34411897_433923287054793_4214997113777422336_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFe4pyWpwBpffsNTcsZQRMV7ZNRmSa5nnjT3O0QY kbKItM7h1_z_cVR0942dD1XvgqDxnw_sWkes6JblKOGaowHnpJ SohknZuLsFfLTx1r2pw&oh=0e620ba284e30b85336e03935e5d0ae8&oe=5BBBF359

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34482495_433923300388125_7261532509068853248_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFj3g67qX67hZnfAutvEa0ZrIjZMW4P8QqATf_wT xiKq9lF6h-yXXzrYkGl8VdMq4fuBGiMN2JYilNdo3ecK3FIxAvPWhVeQJBHo 4FwyMOJpA&oh=2c271eb9badae02227f649d27c05bbf7&oe=5BBCD60C

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34392475_433923343721454_3699196714331144192_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEpFYHZlOvz4w6bFWbjVf_Enomhcr9TrJnmr_iwf X3ZBjP2chQoxBJGzZmRN_LQDSts4Olnd-hxSNQyVfjyaDq7kXSlErr5OXRN8mVJPQBLRQ&oh=430075d6ef2581c65a9008e02ec3cafc&oe=5BB7061F

https://scontent.fhan5-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34472460_433923443721444_530310512664117248_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeGonfZiuc2oy3R93AzpjjTdlp5NeCU1BoKZupwJ4 UCrWY4YCvYmaouKo4yTKMlvwFFlcQOcWU2tBwf2rGn4gcZeerv YgVDhknfiv0iWOwGq6A&oh=3a04cb3f6585f7c03d8068082b8a8197&oe=5BAC3067

lixeta
25-06-2018, 03:31 PM
Thắp hương các Liệt sĩ xe tăng tại cầu Bến Đá, Quảng Trị

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34396114_433951563718632_5917030139933229056_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=f4b3300abbc6c2d0100a2e2001cf2de3&oe=5BB2B62A

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34274656_433951580385297_7901569781059289088_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=ef8bf22182bfb185eeaf9445f3f9c8c8&oe=5BB72FB9

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34476837_433951577051964_7499210600455602176_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=dd03f9aecf44363f62e749e5b612f574&oe=5BB518D8

lixeta
25-06-2018, 03:32 PM
Đến với Huế mộng mơ.

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34606668_434097540370701_4782147725602848768_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=71754bea1e334568348aaf78ff79ae29&oe=5BB7BDA6

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34461021_434097550370700_3996793658241187840_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=1af4d9ac9da3f1e84dde1e3b74374fa8&oe=5BACBDC2https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34506023_434097553704033_5080476136803139584_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=a1e2b4662d33e526037ef583411622cc&oe=5BB08916


NHà Thủy tạ trong lăng Tự Đứchttps://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34473091_434097560370699_8598178566976307200_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=1a165e022b0a2f34fa0ededca8059b1b&oe=5BA3E8B0

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34382836_433968637050258_1433886934987440128_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=88c9434fdb9c5a7c81b6d1440faa11bb&oe=5BA91FB5https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34385688_433968750383580_4982277108353990656_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=0e9a6f4ad5d4ffe50905b7c3be72baee&oe=5BBFA2FB


Hào quanh thành

https://scontent.fhan5-4.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34473959_433968780383577_8726573938525601792_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=1f062faef854041f4c43a3210ce3dcd4&oe=5BB53CD2


Cửu vị thần công

lixeta
25-06-2018, 03:34 PM
Dừng chân đứng lại Hải Vân Quan
Ngắm trời, ngắm biển, ngắm giang san
Một dải non sông như gấm vóc
Mà sao mãi vẫn chửa huy hoàng!

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34580073_434344910345964_7410672473873580032_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=94f094146f769b331e1a9b1984b2ffe8&oe=5BEB271C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34481349_434344920345963_7042369471939346432_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=57377579bc45c232021c41bb952c168d&oe=5BB8A15C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34481826_434344957012626_1381102298020708352_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=2585b7dddf504105ae927b245f7546b4&oe=5BEB0B7C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34629577_434344993679289_2755744432652288000_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=00a3738d419be693d5c40d6dd120d06c&oe=5BA89628

lixeta
25-06-2018, 03:34 PM
Đang ở Đà Nẵng.
Thành phố rất đáng sống
Nhưng củi khô cả đống
Củi tươi cũng rất nhiều
Sắp vô lò cụ Tổng.


https://du-lich.chudu24.com/f/m/1705/11/1.jpg?w=800&h=500


https://danatravel.vn/data/tour/500/da-nang-2-1453334916.jpg


http://hanoimoi.com.vn/Uploads/lequyen/2018/4/24/1(11).jpg


http://amazingdanang.com/wp-content/uploads/2016/09/Gold-Coast.jpg


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34746426_434534786993643_1441583430482526208_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=dee9f3d656282db15c9f652baf87e1a5&oe=5BE66B03

lixeta
25-06-2018, 03:35 PM
Đứng ở Ngã ba Đông Dương
Nhìn sang nước bạn mà thương nước mình!

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34603334_434746916972430_1365420453300011008_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=921431eebac007c4cc5a72689c665add&oe=5BAE09BC

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34583026_434746923639096_8485537822663507968_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=0597b674f1ecbcaf93b95a64b378c497&oe=5BE6E327

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34816701_434746970305758_5084030003197247488_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=f6fa7e4768beda2354b35de79e6a4c59&oe=5BEC02C7

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34728340_434747040305751_8522004543137906688_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=1b785aaec4778ae9a578f0feaf42777b&oe=5BB2707F

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34756422_434747033639085_6322026374622085120_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=c2a1ff23c963687fac8a0c42b52dc426&oe=5BA87D52https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34671474_434747026972419_6203136135066025984_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=7fe1a096993f12e40cf8aa0a686f402b&oe=5BE97A00


Nhìn về VN

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34586093_434747166972405_8159057369716752384_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=0c7c3ef4775f6cfaa1d5ac7ddbff4f63&oe=5BEC979B


NHìn sang Lào

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34649280_434747133639075_4378059266611740672_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=7ec3b9092af1fe548dc6c4aa2747fc8b&oe=5BBB3AE8


Nhìn sang K

lixeta
25-06-2018, 03:36 PM
Tại Đài tưởng niệm chiến thắng Đak Tô- Tân Cảnh

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34674981_434763406970781_5455725737237544960_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=af0ac54998ef64edfe2aa756a16cb7ab&oe=5BAEA7B4

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34800551_434763423637446_741991605094842368_n.jpg? _nc_cat=0&oh=55632040b43a7cc10bf2049f4b105643&oe=5BE63281https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34606707_434763436970778_1461321128784953344_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=1fff54cb3ba9cf10ab4e2cb9c9af33ab&oe=5BBA4946


4LXT: Nguyệt, Thành, Hào, Lậphttps://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34493145_434763476970774_390103830726967296_n.jpg? _nc_cat=0&oh=b013a93819fb3d5e64f57a1c33ccc161&oe=5BB95D8E

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34504490_434763483637440_5545832188307570688_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=9f82a2c274cac3ae8d8a1214634cbdd2&oe=5BEAB950

lixeta
25-06-2018, 03:36 PM
Thành phố Kon Tum
Thăm Nhà thờ gỗ 100 năm tuổi.

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34712617_434777603636028_4678291671174086656_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=6a63ef236988f9a1c9ca15cea023be35&oe=5BB3B491

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34686107_434777576969364_7760921683858292736_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=9f191b5bb91bd38a4eddac120cad5de4&oe=5BE928B6

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34646804_434777580302697_3866472169953296384_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=87602657933a91ecbfafd851bc0f10bc&oe=5BA2EB8E

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34715061_434777586969363_6126925032774959104_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=78c3495c2c7aa403db00ca3cfd644378&oe=5BACE7AA

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34671496_434777666969355_6647644982251356160_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=646166b29d7493af3abe60b09eaede46&oe=5BB7A820

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34825127_434777660302689_2472401802297868288_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=de5d2bc9b6c7f5c09b70826816abb0dc&oe=5BACED5C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34672541_434777686969353_1224137104666132480_n.jpg ?_nc_cat=0&oh=cb06a769c073182eed414d1db940139a&oe=5BA7EBA2

lixeta
05-07-2018, 07:41 AM
Gặp nhau trên đất Cao Nguyên
Dùng dằng quan họ, còn duyên vẫn phải về
Chủ nhà có giữ thật ghê
Thì đoàn vẫn phải ra về với bu em!


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34693940_435004300280025_2868011106788442112_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGOKoam2JZUC0lpUvoQXGiBJL1uhy4sT-q29R8XKBcey8DiCtrJ3PUAOBouTW1u2Jo5O7cjlrOMJOjeoxE2 MsIo9kylMu4dWFtF1DvCRDrkaA&oh=d93d08565dd01423852e10c92aa49435&oe=5BDF525F

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34596430_435004313613357_8289526789563219968_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH-pp1LuREsjtXyu7Jju2O0v7CQclvfWJHHotxjBHK1azBD1t2Xkn kHPV5ydE1CdoVxTI6HVIUc3kZMQRa887m-8M7_2xLc_AWHADazXgsnYA&oh=72f14c0b6142d535f1e303bb1daaca36&oe=5BA9B88C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34559858_435004420280013_5486518067179552768_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFfn7pGgpcvuM6VJRGWW5S43ZZbiKwKetimpfJgM qeNEY4ZrG10zd_NxCMPj9zgvxVrUVmT08Z3n03JwdsqDeybVzc ysPLSNmx1aqsC_lDVTg&oh=0d46719d90b3e53aa3c71b68af2712b5&oe=5BDC539C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34752206_435004436946678_6367888052588642304_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeED_TIodXZDBXG2EbeYRUuqLapzvTLvVRYpTINzd SoE3-7gAesBXDRh8W3ExhRtZ0n4dqrD0GDGEbweoSqOSIMvO_SMQeVu nxwIQ3ArhVgXlg&oh=9076b1ec7c1c70fe0279843e459492bd&oe=5BADCC98

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34674459_434837976963324_7067265146791395328_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFanNm8tvxzg4Ytdy5vMgoqr3hhXxuqNLYGaoMZA lK6s2J3z3E3fT7ph1nbIWWDv6o1Y_YdKWAqGOpTkZoHqn6Jw5j 5grwGihkUvAAXSZbMmQ&oh=041157ea02ac96da6a72c8042375bf04&oe=5BA72D29

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34671518_434837990296656_11854560708526080_n.jpg?_ nc_cat=0&_nc_eui2=AeG7hxEC-RxJSi37YlMX0soGuoGyssG1HMRPEC7WaUEdkmZJl5IfcQMzBe8 CBtp85Bfm1j2B8sawBVuLEMF1tjsRamuGZ3UiLJkVELtIhHX4v A&oh=435ea43eb90a620696445fa48a0412d6&oe=5BE0E5D9

lixeta
05-07-2018, 07:42 AM
Dừng chân ít phút Ban Mê
Bạn bè giữ chẳng cho về quê hương
Nhưng thôi cứ phải lên đường
Hành trình tiếp tục Nam phương đang chờ.
(Thăm gia đình bạn Bắc 10C, gặp đồng đội Hùng e25 tại BMT).


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34818806_435111256935996_3140558830765604864_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGdM8CDuTTlJ1v33xaiKjgAypBJUG_QQc7PVIloB k1mhECGooLyCILRJuO0_zGQRoVwHv00oXKk8wW7aOv5UQyC5AK RwT2b8RTacz418sGMOw&oh=e73838b22bb4bb25669675de5c27620d&oe=5BE44663


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34719494_435111263602662_8638841994484908032_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHmpehWsUaYtdT-AjnFgmu6oO8q7Vx1j5T48W54v3ro7yOW9a6P1ZaK1hF4ecukx4 0tcjpc1342aqVNAVXwkdk9doLf_kNaEWLUO8x9KMaqUg&oh=71323bb333b0a9a04f8162b9f718b67c&oe=5B9F27D5


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34909179_435111360269319_3665802518971023360_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH0nRf3VGUre5C2Y2B7esfj0ykPPK_YS4oAfHO9B 81yduKCCdnsjkjRPISIY13SG_HtIpetA6_JS4FaRWxh4-My-3mBOgEaiVLvOOtWc0Mm1g&oh=0dceb3c91230cc26c0e3f54bfd7faaef&oe=5BE015D8


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34796535_435111406935981_4371675029654470656_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF-8JBYIiaLnDw6qpDmcozkHe_iq1YvbuUNdKneoo9_Np1zJqmyEi 05UjjxHrIzvbVQm8_F1jFpzNKEoGKMCSkPPB-mq6QEM0NcXYA8ZVsiQA&oh=07ff02606d2b3b9e6f353b7b72145632&oe=5BDD3BEB


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34791776_435111420269313_7407100014566047744_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF-PbMmwL5vtstcXcaAJ3NgVn3j1a2nmTFDVIPspH35snMjsNrvWb auwBlWCS4MdCS-oJwne3gKzRZTWZaW9UXjhi1pcL86-ZSGqZsWnbwc0A&oh=036f7371067c0c52d2061a9e6216ca9f&oe=5BA03937

lixeta
05-07-2018, 07:42 AM
Đã đến rồi Đà Lạt mù sương
Nghe Hà Nội nóng thấy thật thương
Làm sao gửi mát ra ngoài đó
Chia sớt cùng nhau nỗi đoạn trường!

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34909179_435593490221106_8821644426896998400_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeG0c_4jQ6_ArNshfQ7P8haDRr83GH3I0WZ8Avdhf gVcFnY6ba5-AA_AKe3OmHc3dmVBNdud70az9LLhQgQYTLOszMQrok8Bla6DF5 C_qv59lA&oh=ad597e4ac1227c57b3c230e79ca679d5&oe=5BE779A3

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34748244_435593493554439_4885465646399225856_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH_ZDEShseBylWBFLMuMiHMVMNr0Ac3tRuxz-AJyTMZrrWRi0Qn1M0ZlDFwN6bdTW_1_xq0A-uuYclc9Wins5Lw91YncDg5YPQhu9ZZZUw_1A&oh=15bff414aa294fe90f32e8e9e7984ae0&oe=5BA3E869

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34962799_435593530221102_8092732169744547840_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH-19IRp91zGAb3UltIL_5LmJtXfQRwEmdZ1UL3HHALKPCrSm5c2f schhZPSxaw5IbIQOYdzMfwGLnoJrM2EZ4HghH7C-_gmQvqBsQ2xM7j1w&oh=8c5f9c156e03042808c42100d1407d3f&oe=5BA4F1B5

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34818873_435593583554430_5888397525706080256_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGMlWJ-mnu8DelesyZDyYTwLIlbtr0lj4WYmBEzjeQVbI4IlQeICv_ASH C0tv7cBS8qGt96-iULeru6YpdxtEweyvc6jn4qT_Kj_SQ28Zag-g&oh=943c4e731f92841a9524a8ca3b5a72b1&oe=5BA0DA28

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34711245_435593666887755_5431455783285948416_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEauHyOjkLuMyg5van16epRNy_SKAdZoes9FIQPc UiOjwVBibaqytslVC4H5YI3kTj2ExfPN1-pq8zhlQ0xi8eymvfH2fHuzE3mIoQYD_658A&oh=565fbe01504df9e46d7cb4924c26588e&oe=5BE9DBE4

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34860803_435593700221085_8572222464698875904_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHNprybo6Ya2BkKVIPd2zCIrYlWwQBaWZFJK9M8X LBJaVEgiQc1Mb39uwPbnw0Yy4-3_3HA9WXAiVYhLg7xSlIlLeXDXqLta1giKM5MM006pA&oh=7350e63d3812015485e066693d0e2212&oe=5BDDF158

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34788860_435593756887746_4842696920411406336_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeE6axy11QV0Sz9vahLN-3LOq9pfGCM0REWyFA-eCTa4_qlSAf7uzFyeNKDGhbPNgSEuwJDV0qe6ws1SIegmp2qO5 BDH3NjArBQ-fmBMhkN3_w&oh=288fa5abf91543fee5592617148647ec&oe=5BDD8A51

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34847763_435593800221075_1487604816807985152_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFns7cC5OZDlPKbvNxxIoOJnKNe5hXTKhj-epqrW1hBLjrHU5gG2FTwAHNdb_nItZ5C44H8ofe2PTOdH3oXDF CSs7c7gfSG8r5Ufj66n3pUBQ&oh=2a646b8337fdd5c5943b8b86ac4c5156&oe=5B9EE39D

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34781636_435593896887732_8524007419532017664_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGNXo0UUWvYfAgm697oVplQEfUaf0Ig6xqxUTCIW YVs6fT0T-KewSmEUhT0nl0vmM7sai6XAItl2uXRIzAkMN6kEhNgWRvpbBpe ZI1kaLiP1g&oh=1fee363f5974d27b56374d8892801225&oe=5BA4EBC6

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34836769_435593903554398_5655028712446361600_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFEBeqmZ5GIO1AMNiDW8hAn5VNxnPTMP5PAYlQgO sAamWHleuidZjVFG5Lrnr_KQk0D17xLjY6X_bDdUxcHRSvWmlz 1wjTWD3VjyA4bVeQ2xA&oh=6ff75028f54d12288635bcb403b13c56&oe=5B9F78BE

lixeta
05-07-2018, 07:43 AM
Thung lũng tình yêu một buổi chiều
Vô đây mong hâm lại tình yêu
Nhưng chỉ mười một thằng bạn học
Thành ra chỉ thấy bước liêu xiêu

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35050032_435727340207721_1788602361204178944_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGeUCsD8kRVgsUZV1EQ9MobeE-fMVRbuUoWRauCVWhW8jZMWTk9Mms-s5XB0WYQ3DoclTwabSs1dgi6gIXv_E5Gd06YZ9DDYzrNsn0inJ 94zw&oh=8b0c677e7e542cbe4ddfe74936852a00&oe=5BE9D189

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34782273_435727406874381_85862920302362624_n.jpg?_ nc_cat=0&_nc_eui2=AeEUqFfjtOBxRrh18FfPIlE5Aoz2BMbe6i2uzaRvm JBuzyrSh21eQKA6vQD8KOJ5QY8ODRg97E4EjflxgO_fgJnAyRX HzYBIe0zOxsIWTozcfw&oh=752d529354d5676fc7da07ce4b2c9cd5&oe=5BEB8A00

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34794243_435727396874382_3497425657640517632_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFzI2Ajx4ydgmrCpZuNhDLXb3LJCDrlSUidPSr7n lBA2WxBxNtbygMkJEgWoB7Q7JNwtTMUPrYsDTF5HBysZhfzhKs NrNcla-EbegaHTFuY6g&oh=4773c2f404a4442e8b1c6863855eaf89&oe=5BE5B71A

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34860811_435727400207715_7253980264345370624_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEet1mhgNzpU8zYhpec450CwC3KhLjhvV4yM919U CSKr2K-Tai7KpO9brhVw92dNo6GHJkvkIZgfwcy7XWP17idCaG5k6w46r Q7RvhuGg1TTQ&oh=7e9818dbef97896e37767163fd163418&oe=5BE66AD5

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34815571_435727503541038_3078390063919267840_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFDSU8i5BgiFOXQSQOK_pjDPzq5y8dzVgb8x7nDZ pN5RydSGDwh7e2S1ge1DomFn1kuA2bBhu7FS5VdaPlX7eA9h79 t4NAzseeLbpiySb4QwQ&oh=53ea5f3b08e35a6a2be0ab8a39797e9c&oe=5BDEAEE6

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34822108_435727510207704_6730848823876255744_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFlPiRukgKCXVidVpJeO-ycUuAKAMNi5jXzLqPFRnTdyz4smyCRS367cgkMw_yUCXCHm9GK kwbqE-eE9SmNIexc1X7RTAUlWB_BwjxkFaJR-w&oh=33ca91267f57338a8e5038d54ee56218&oe=5BDC56A1

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35026655_435727600207695_2297449290202611712_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGZsmKiYkxqHmGwgTlX9e_lorALJTHnqMM76tR00 12xtBdk0USdMuQFR6m0XphDLpFnPpriMnB3K4k7X0AjuakXyjS Brazh1SBQP1tf30mUNQ&oh=981e6fc8bc61e1ce614c2454cb5efa71&oe=5BE09907

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35082855_435727593541029_1771790867070189568_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEFYwk9fMHd8N0usH5_ADtZZ4_MhE18tbfAqzhMN fTKzNabLT7qV7c664XlV_WtuUgVJP7gKXDbUBSwWmG7yraEL1L w41Erd44Mcq5LE6emmA&oh=4215799ea74d4056c6cd1729b2e1961e&oe=5BA9D62A

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34807318_435727620207693_1206427150618460160_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGHSsmmYEhNqr77MzQNCPQUKnFiUwg04Xq6Hur_E Vn2k5TQZqtvLqlmVPLpAqt__vO4jXSYCMxMzqkc1L8WhLu21YH Sq3q3jVaht6NbtR6DnA&oh=cdc2280474f511ce68cd28d95648a20d&oe=5BA31E87

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34743705_435727623541026_1531330684847652864_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFHcndo-djmnLNphTOTrKGDG7DvIMF7w3JLbz0_9SkCfetDSnLf0OLRtZ-C-0PodULAJzgrJzytEI11O3ttOFil90r-waig_gssQVoqCGxq_A&oh=ca79a99f468fd7a4d019afd24ed413af&oe=5BEB4BF8

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34873439_435727703541018_1419382478241529856_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGAan99d8Dpn6SSNTq2EKd9uKrasFc1dfZc7LFYv u36h1a3NZtirSK5q-zp9QqRkcA7Ee6Msnqxyj7WYpAuINqKBVeZKxIYjdTiW2zqdpwP ng&oh=5d6a47d1bcf3863b31ff53095bfbf722&oe=5BEC9AF5

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34815608_435727736874348_7909302070811820032_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGfVx3o5DjORK9qjbA6rE5OmByMqOnbhietTRdyv 2kpzO2xa1yXdic9SNJ7ZnTtMDE6KlzpXKEjwiLjKNgKpDjzA2T RFkDvt7tHjO4ULAYA0A&oh=e7f652d422cb1a8f92a5a3dd36dd93d4&oe=5BDFCD36

lixeta
05-07-2018, 10:09 AM
Nghe chuyện chàng Lang với nàng Biang
Có khác chi Romeo và Juliet
Thế mới biết mọi nơi trên trái đất
Thì tình yêu vẫn mãi mãi Vĩnh hằng!

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34825092_435789123534876_2499078209245544448_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFd5AJ09zgiZMfOV8RVQFKalTBlyegG_F7B020dK BWNV8HvyaIMAOfpJY7w-qaXEmjoGqh5m8lCmy8gWptf0i1EwQ0cY4b-iWtIldClRi8YCg&oh=6f9591b99fdb23abdc46985eb4d52a4e&oe=5BA35742

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34775048_435789130201542_9209253139323027456_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeELKgxKCyqaaOIsWtwOCQXuM8UNlcG0AMc5x6dHg zb5ym497S0lXUkkIEzA4IKMV6_fhF18InFsqNAIIaJakL6v-jPREQ6MUTFMxLYNdOG6Sw&oh=cfbbdb0fb42179d39b2f766d11fadbf9&oe=5BA711A4

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34798353_435789213534867_5393574103015751680_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGiHEjn73Q9OskJaV1JmsLrXPwcpbo1OJfM8ZCJ_ UQgMDbYSZUfZPGLKxAdoR6ICTeSrDMRFtbwCtuLiK60vye5CJd p_o7BQQyBVeA5jJlCZg&oh=b34acf88271a4bd97d0c70283fa30720&oe=5BE164C4

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34906049_435789446868177_2027622088705048576_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHMibs4zt0vto4VXJ6ahP_sQCtuPm5cYLR3LV5Ui FJWBBok3uy_ySho4jTF4_k5Ds5RjzD0SU8zCMDLcziQoyIz00a NBv8x8ZC30kNfIKdDUw&oh=4109b08401064124b2576cdf7c8950e5&oe=5BE7811C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34894237_435789333534855_4103366666031726592_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFG6KvSU50ABqD-qfazRkNLNOzybxSaeiACadJa41fqEmYlSpyUBuQCtrMbWBbTya X4YPic7sSjdcv3faGAC41-9Bqy9Law3Nv8RBPcfM0Rrg&oh=b54ac17b8248decae795e157cf436932&oe=5BDAC881

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34885684_435789443534844_659012978670043136_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeH3qHYHI8RpRavYauewnpTJtbdb_Bh1tVK_LKVWQ DM580B4wrBbKx9J0KPJpvxwcVcm6aVS5TVSisXRDr9kZ1tRtNT S6ye0oqyVzMO_Kxnfqg&oh=2aed9505120b8cc239eb66f7d983d82b&oe=5BD68899

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34829463_435789453534843_6239942475784388608_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF8_kWELsfoS8wxHGHVg49LwuFabDKhkDp01LN4d fVjDNjn9Ww3amTY9dpRloURorunJIZOBNXor3Zg_2gKjiM35Wn XvZOFSF9lrODyO3kFIw&oh=a5cca1612762e57167e657fb175b9043&oe=5BACD42B

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34881907_435789556868166_610507529289465856_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeGMXmxVzY8AF0wxVWB0fe8pYjh44BlMIzNPrj2aU DNVzOjXVAwXm8t5O5yDz_r39pr6MQtDwB5cbZ9_7jzHz_uOG5v bS3wZriwtIZKmtUjCMA&oh=578b693e07d70b3c3fa231b999fe4cc2&oe=5BA10DA3

lixeta
05-07-2018, 10:12 AM
Thăm gia đình bạn Nguyễn Xuân Thảo, lớp 10A tại Trảng Bom, Đồng Nai

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34844862_436124320168023_6861212192390250496_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH3kdqaZhYwoBNjVeumajqfDpJmZ_xkmjpLo0Bdg wD68NFiZt96ceIWnDb5aTsRvosu4_323CIwDDZbKaudJ_9ROBQ t0I-GlGIjw7GDj_eo-A&oh=a4d621030769d100e1d42ed2d4d89f01&oe=5BA2A7CE

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34892265_436124323501356_3627758819649519616_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF3kN0TNvvuacO0fs9ZYZVnVQnETsTvz6EC5aK1g TgJF-rSpdeYaLLzqEajGsBoB9sWyGf6xU0nQm_iJXm_BmCK8zEGQg80 QM96Ybe0zoLc1w&oh=d28ba78695bc0bd1e0f9a5d78e73c7d0&oe=5BDE27C8

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34859395_436124330168022_7506890203844313088_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGNSh775_I2c9tMCJAW5b0035bhOj8Wz-JVLLpmvWKfvrFId5xgJwkK5JGY1iJIfEIbNNkob5CylkrtJWJE 8vr-e2fr7XmzndAjJAVwys9zQw&oh=3d6ff5418764731e2c01ef5515df6718&oe=5BA76B33

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34871984_436124356834686_6890391336910848000_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHmS9fAvsgEoDvAXWmqv2oZIyhAw4hvKHtk1BDr6 av3nr-MlmO6pXh3CcP9wQwd8Jl8tTBVigt7K6Emr21fk4p4p4_LagjB3 INnsEGiSPHzMQ&oh=418c31632dbbb1066f9765dc3aed3d76&oe=5BE194A0

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35102450_436124383501350_2847171526036291584_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFqQkTc3lsH1rkl476SexL50SjZfT8hSt_Up2gLk We8eIyeYUHZtI930ulxVXpmZxUmYXDTLlIglwie_wiOAcoX8Nn z7c3O-DIfOMhGMKWIyg&oh=5f5108e082096b3c5136a075bb27c086&oe=5BEA7F4F


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34859166_436124406834681_7482788359207649280_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGJ4FVBbuqJnV-uy_LFzbs7heXj47LOgs8lVZhGNYnplvlARL4S-rYcM5lH5s2wKRLefL7bbe5U461kngkGybq0zyiy17PY84IxXEt Vc3rDjQ&oh=7b9e22942e908b19c21e56cf2a4e35ed&oe=5BEB4985

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34844057_436124450168010_7731589436638494720_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHgqgImzTTgWRK9olq-zu9v3CsEGUMKLm6pei44EIgTy5-bA7OKpH_MbrTrNAwTNqSKdu1yjK990hmlJWhMAU-CPyawG2dpDHtG5LyKYquOKA&oh=0909aa128452ac0f70996476d161c056&oe=5BA8C0F4

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35123498_436124573501331_2861128503300980736_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeE9Putau2olYiyvHto6zIFA0S1PTZTLBYU_TPian s9ORVpQePopk_M_vhxjSnfxO_oiWjCWUCBlWvQ0Zet3hixJ5_K sAO2J2jb3BX3N1uKsaQ&oh=974a38126618ac128acfc1eced3bcdde&oe=5BA046D7

lixeta
05-07-2018, 10:12 AM
Trước dinh Độc Lập, TP HCM tức cảnh:

Nhấn ga, tăng tốc, vượt trùng vây
Bốn ba năm trước đã đến đây
Hôm nay mời chú vào mua vé
Nếu không, chụp ảnh ở ngoài này!

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35043491_436176816829440_4301024565686960128_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHvAHSFn1sy94aQSqSNA5IhysFPP2_HNm6FdXcPW 8_RA3r2U3KlRm1AylahfhKjlyD9ZiiMHuOzVOSp0k5La1IALeY U13eUMPrRtAUPrb_XvQ&oh=f2bcb9ab2cfa538e72e1ed38a8738030&oe=5BDA6773

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34963640_436176850162770_6434459422906384384_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH1bR1eTTiMJoWgXQgwDsQdn_tjyk8YuOhpOQW2q C2ANllJlLTZ3-KIW0vJ_VVXZyMgpPVm9iKPP9s_d25ReyLlsDMP2UW1-i5Ft8RKzNuuQg&oh=bbc1eaf7dcf27ca508a7c2e34bd1fd42&oe=5BAE8143

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34829430_436176823496106_6552795491422175232_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHJM2S8_hjdWVtSkAOVgf6-ufZUMEWoLG85JDvtbNmfZnUduFRDeHa8Z6bYPCum5gsOHWm0vK 5qbEjTbhrBkbv9Pvti0CXWaquP7NmM3F7MNA&oh=d8a1df415e4a1c3c9c57d0756032c939&oe=5BA07821

lixeta
05-07-2018, 10:13 AM
Về hưu cũng đã mấy niên
Ngao du sơn thủy khắp miền quê hương
Gặp đồng đội- cựu và đương
Mấy thế hệ- vẫn yêu thương dạt dào

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34888991_436256966821425_2567479188386742272_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF0uXwG91Kj76knhpF55xUmlVmkHbzjhTkp60KKb gWhsIEPBPtiU5DlabLGMaEtN9q1dFnbdsE7XJ2PGtd202IGkU0 FAKItsP_FoJtXRM9n3Q&oh=869ee6713ebbbcf860d71142cad393c4&oe=5BE55DC8

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34985259_436256973488091_164868916726726656_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeFNh03Ipz2ZzYb2a0lV6xMcJfVy0_DE260LXBMsa R70UkXm72g73_qZqEjgzMQeqXI4tCj9jIoOgkxv-9VnnP8KyrI1Oeimyat2MEkU_0kLXQ&oh=25ab1aa8e97f8a59d1132db142e56e88&oe=5BA68FF6

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35026645_436256996821422_4010402502636732416_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF0jqGFXUTO55oC-cuTn3vVHk1n-IJFS69kQl2XYxj0WJLenCdDTaGa-yj69ypoafaXiv2XVaqX2iFw5PxW8RIOOrEP1fdgWrUEs-fre0zGTA&oh=8d40e8390b3a602802da088a87015b3c&oe=5BD767C9

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34850340_436256980154757_2365654483259621376_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH9ntSpxUJ58UzUlAnn1n23-fKoD3CZTB25PhY4gG8obNumNbSNkXXDx_L6Coo05a2kddUGZ2e bucm_gzRJZIA_Y5B61vJ6vfor7_X8xklgNw&oh=1b9312fe6c42f0f18aaeac11e006b159&oe=5BD76478

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35026615_436257036821418_6380936584140685312_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGSQuoujdujDI64ddCs3qjOkQY59pB3RmjCc4cGT bqlGrjSMSOLcmaMh9tMsKslggPynHw1MSueiTt8AQbck4fy6bn S7kaI_JIqb6SSFX280A&oh=2878ef7e20c0ff1a2845990350efd92f&oe=5BE94DC0

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34877812_436257073488081_1770418887012122624_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH2M535sZ9i3J64skOAM61vM0UsjQcbaXJWyEaWm 5n-0aPE-GvkcbFV00yjM2KAQsA1SZUr54Ww2FnJoaSAhcluaXiwTQpK6VB I2piR81mXBQ&oh=6fc718a3bed6e4c67a726b2b9c349a1d&oe=5BA62A2C

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34985100_436257106821411_5702244924313829376_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFb9nXd2WpA77iZbLcZer8EuMG3TDRd5b4Lo_dU7 ZOjSUOULARaiWtHscsNyUwus-cO9t1a8MfhxzYKg-J-iBn9xXHtT7NCHiAd9Zq6a_7UhQ&oh=537f24b19f383f7039a0c1720ded32b5&oe=5BD93ECC

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34885600_436257090154746_4014268823606657024_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGNf7WhRPyL7QIuyXo5meuuZcthlEWc2lBF7f5eS CXppimxsB-Vbu5rx886MgUCwm-cZjmt-8LKsz9MMkvJ8eNfMxum3PMEn-gM-82EWaojaA&oh=a67bab9a9215741760b6905dd5f92c4d&oe=5BAD8F2B

https://scontent.fhan3-2.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34936086_436257170154738_2328279162453753856_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGGGNVmN6k2trTz6PSUruKloiysuhhmCta8gxW_d 12dN95V2ZONsblMPaWH7s9zxpf0heptcjWe10uF-tH58ZKjqdN_smGFSa1-umRZ_sf31A&oh=08bdff2c032a1d6effbe494738073f74&oe=5B9F9338

lixeta
06-07-2018, 10:39 AM
Đến đền Bến Dược, Củ Chi
Lời thề vẫn mãi khắc ghi trong lòng
Đất này là đất Thành Đồng
Quân xâm lược đến sẽ không đường về!

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35050956_436506896796432_2934477177392988160_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHOheloDiu_tzewc1ljqgNwKx5Yj8actREHBWcvP IfpX3impB1coZD_PH3sRA6eIp9yL0L5is0xvo3WwZdVzf6tfxh DNR3Hadh_p1PrCY78uQ&oh=3b53992656a177a141120516e8de6fb2&oe=5BD909B0

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35067466_436506893463099_5049892950293610496_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFvTFKhTQVSvF5JXaseqxx-MTyHy7EHU8wHpSs9_ckD8H_bu8JmTc92_-GDr9O2gKERhlaB6n11xXjPcwTsgiG2gpLe5AeJhNoTqP_Yswqd RA&oh=c81a288339464fbef4b0d83a0189eea7&oe=5BA98901

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35055139_436506956796426_2449171166007394304_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEXKYl1TYdPu0tvFaGZyQ5hZ24raYi_9zAmgbfbv boMK8OX_jIpwg4OagcTDjGV5v713ZX7NM46qIskDslgem2vrpM fRmu0E3TPGtmsof2G1Q&oh=cab9ce95dd15d486f75618f1346bfd10&oe=5BDBFB9C

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35051631_436506963463092_9019505688958730240_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGDT1IdYLWOw8msWHeGZJQx63_fj3RlXpZ2fFcyp JQlETUQg9VMacKb7Ek_hegd-Phx3SUSnVZ1_9_QSbV-2Bx-hdZuFJQlzK7qYgDmlZdm2g&oh=3f4bc54a66d577f9fbe0addc95e23bf1&oe=5BD74089

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35146441_436507043463084_424117579414503424_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeFOzaQiZRvaXXw41gDAUtirkL2M0M6UmO7ghvlB2 _i9TuT79-8qCJiGnSjKGK_FaO4McB5oGVu1lDuoud6zwYCP27P5CjJN4ZW-uPNGh8P53A&oh=11412b8529919b87ddb6fb840357e27e&oe=5BA70011

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35130836_436507046796417_819290386378784768_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeEpEmDxN3FJT72C883vgetnp3MhLUDEx3AgOXbfy ZEWKOFGFJq9TgV4KmopeWZKE5tJh_FMHc_wpbnxntk4dpCiid5 CIwSBbDypUp7iG0MAPw&oh=272b24703b888116a22465e54d4c3a12&oe=5BA9F759

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34882946_436507086796413_4092782432095305728_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEjezxpMg_wTHT7IFX1SlSVEtEnDVXpNFJoMkEEt su7K-28xPlmg8bZgHq8DHyWzMLZkX4mIqjP5GNfs7Iqew9sGt-PiF0dwTca_L7O4pwiyQ&oh=5db470dcdb98f075b42124b9bbb0041e&oe=5BA26215

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34985218_436507096796412_7645972721041408000_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEtIqjl397Xo9aM-QOFDh0HDcowPty0TaEIDOr77FJOMJG2SySGJVP6PmTxWFYWgTn tzjqRW6tYZ0vaKVTweF9IdKMDUcIq7NWaGIfUz0daKg&oh=427001bafc39f5303fefa7147aac8b58&oe=5BD95BDF

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35050073_436507116796410_3138154181655789568_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGfmcdinRqt1QzGGTt97aUDpeM0fgaaJC5oC0CQl 3sfmVNXN_LiKW484pd22AoSHG2INj80IvRZ2FR_5sw-cqXth1YMaWXq1LZi8t-y05-k0g&oh=d38cb54f38cb3d3a7904a4b4fad50316&oe=5BA5B8EC

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34774659_436507123463076_5724413977832718336_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHKOd4mVgLhdATBnvUmlXoj_IfyxeAkRfRmXjE1S 98mAhnFKDeF6A5kgOzBK5deNrnvaCrJufrP5VBb5fqCrLfe4Jj i00KsFex2g7MRlpubdA&oh=ff1d4be3b012add20805f468be8e6f6a&oe=5BE0C781

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35079156_436507193463069_322116212123238400_n.jpg? _nc_cat=0&_nc_eui2=AeFmNm5D0hnEaVHqdMIZW5X2WoNyaZSEhv6Vzkg28 rX4AVV0mR3zgLI87eoOK-yuu9wjH_TRqfqwe1p-ygmKxSd8qJa6RvnWVGAOenVinyESBw&oh=ceef2ce4c07e2d940d61e3aa2676ab39&oe=5BAC8510

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35026343_436507200129735_4091507840420675584_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFyQCB73BkVU2QyHY4vrl8v7AemP4-XQJFW7bXRqutttB5asb_cemF0PXSvWwvJnLBj_rsGqheaKnsSZ VBhTKOL6yGrLrGdIErdX2JMMQ0Xow&oh=1598a06ece0c3270e0629df953d34cee&oe=5BE46DA7

lixeta
06-07-2018, 10:39 AM
Một thoáng "LẠC CẢNH ĐẠI NAM VĂN HIẾN"

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35051087_436524650127990_2333189774656929792_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHpV36Jxpwag-x2TTVUOungmBh0p9P9227RiV06VFamG3bhHcobQZje6mvckydV LGIokSHIRpx-vFyHWy_2pDp3wus_-kV718i9UG7Uwsu7GQ&oh=8aeaf5c9a7f40ea142d582c54f5a6903&oe=5BA8E2B3

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35077652_436524656794656_3843436769991196672_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF1huhfuEsomDPGSs1zpAahmQjPSiVZ7UY1ZYQ3T 4IZsecnU5MLP9ZQD7lbSey7naLF9ggfppyHJedi6Ks0Si08blH mhHNpYlDoyq1NISkF6A&oh=f3433956b5b838dcd4e9d61b005a3c94&oe=5BDD6C36

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35053635_436524750127980_7234041527213752320_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEhNpEQcf0pySfipD1BlvMge5bVxStMXVQJ0i6Re zCmFzpPA3zOsnHuWJ4593_1XJz_1Dv54NT2OQBJPtErMTe3Aud rcyItFWUP18TaRNd4sw&oh=58555146cb0e4ea00b55db980c2085ee&oe=5BA7F786

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35058164_436524756794646_3191014079334449152_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeHj85b2FAZCz_WxM5LV_q7NErjsQyINkH_HekWMr egZItLsbwrGi-OmvXIHJ0floYXszKANqJDvbfM4PSj4zYJXoxtxUOFHZGZRtLxy pv8WWA&oh=6e7b8aa867c68b75bc85b440d31a4738&oe=5BA06339

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35162238_436524790127976_8189481071205679104_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGKKCBr4NcuBPkkAUR89kxtZC-ewgsHaTIn-0HYBLDavC0pQWn016kTwSGIecWkDK4EgM8wNI-YtiboVQiTjBiUodc427JP_h2pIUOvlwWL5g&oh=4a8e2e3b0022608912e4bd6bed86c4e9&oe=5BAADEA4

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35062844_436524783461310_7257575323770814464_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFoUm0bM8NdkKIbWa2thCXBiJQI3o926_bjVVZyd T10_uSXl-O1AScVd6GF1J6JsvN9BblPGhLuonj58XPWTTtMFC2UJ4d76_KY 455wJol62Q&oh=a96999e402b6071572fc0b1ccbfad4cc&oe=5BE80551


https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35102765_436524873461301_6508745795733291008_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGMvlzc7k9xDm8z5h7z6GnyuNmWB1R59uONmE29b 9m1QvlU89xaKt1hB_TzdZi6TF3EBvPKbuUHTAi5BCIccdPcnMN F0hwvEwUdJoR7JzKG2w&oh=a0db89580ffa95d5fa3d868b9e9b5d48&oe=5BE13286

lixeta
06-07-2018, 10:40 AM
Gặp mặt Lính xe tăng phía Nam

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35026643_436723800108075_7422658116983980032_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH488f6yOsXSx-57llOoZLVJ7G4GCmVZk1dTDlmUFK6qC4sdBs-OuX0KhN6FsZyqJOUPZrTrHgZU1U-5pVvck1Bn96ExwQ9JUVq0RF88EHHsA&oh=7f75be5d5b92e8eb0e5aded475ed880a&oe=5BE048AB

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35050249_436723806774741_2245952662388342784_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeF8hyRaA0niOxkxmD79mdkewFDJj1b_QDud2hW6z n8x22I-Xjp8lDItYX4ok5WLO9ELr2N2LIlkd34yPvx4ys5VXL7TtiF5td 7Zi5ODlWdfoQ&oh=c21f69a2afb223399f9eb82a227f49b9&oe=5BAB90DE

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35051972_436723816774740_1887454589754540032_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeFeS6T3bZrUCZYMFJaMS8-bMpdg5695IHujIyw4IhaAPHrfw9A2zKEpAz-BazQHoTrDxj41bm1a_9AyKPWfkl8CNLg6FB7k0-nb14R4lO5fzg&oh=62c41638116fc2b9be444c2f26392092&oe=5BA70BDD

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/34985134_436723820108073_5230614522590396416_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH2ZDyHssRC9tjJGG0bQXP1D1ppiud-vJRUfKxMLkDvyALfZ9FNn6Ugc6sWxNbaVoHRC8jqciVIimZX1b I6FlBub7sFiWNIq1LemFK4Z2G39w&oh=c2845418c731b2e159044d78a31476e2&oe=5BD8BAE9

lixeta
06-07-2018, 10:40 AM
Qua Xuân Lộc- nhớ về những ngày nóng bỏng 4.1975

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35206710_436882813425507_6661982291755008000_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeH2Ji-KBn3b-8Oe_I7x8w00m27og7jLjhnl00dSHgXWkLeUdusK5q8jwjdNCZc N9lS_UR2hErFdo1G1cllOTPF176TN5Ixxx4lGKBnGVoNTjg&oh=a4025ea883f16f3f37e72dd008230bdd&oe=5BA273E5

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35102380_436882833425505_5295798700075909120_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeGFprJSVOcPV9csyXp2o2PGUNR95nr2K99qqEI_o SsfcPAolRtCNAk_Bsi3gkfI-N12TzySm-KckPUwdEsOSvgRKQvhUx53qzQ_Y3AxOK-ooA&oh=366a724b82f408173712c49c849034d9&oe=5BA63929

https://scontent.fhan5-7.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/35238287_436882843425504_2064365563987099648_n.jpg ?_nc_cat=0&_nc_eui2=AeEad_TCOQGqRuz7Xa1SZLq22G9FkZtrhOXSn1X4I 89jfN4WSzkY5aahskX9rF5XXe08BZOmvbxzrAbnkgmQAomJHvX KzS9K-aEW4nZhd74LeA&oh=0efcceaa957f029f7bbf3be12f17095c&oe=5BDFA82D