PDA

Xem bản đầy đủ : Thông báo  1. Về việc gửi ảnh lên diễn đàn
  2. Mong được thông cảm.
  3. Thông báo
  4. Thông báo "v/v thay nick trên Diễn đàn!"
  5. Một số thay đổi nhỏ của diễn đàn